Resultats Velilla de San Antonio
Eleccions municipals 2007

Cercador

Busqui els resultats de la seva localitat, província o comunitat

Nombre de regidors

RESULTATS DE LES ELECCIONS A

RESUM DE L'ESCRUTINI

RESULTATS 2007

RESULTATS DE LES ELECCIONS A